Dotační

Prevence rizikového chování

Ten, kdo si myslí, že preventivní programy pro žáky se sestávají z přednášek či besed s bývalými narkomany, se velmi mýlí. Na Mánesce již několik let bojujeme proti rizikovému chování žáků spíše pozitivním klimatem, nácvikem sociálních dovedností a znalostí, jak se chovat v případě krize. Každý měsíc máme třídnické hodiny, na kterých podporujeme vazby mezi dětmi, příznivé sociální klima a bezpečné…

Číst dále

Výuka sebeobrany na Mánesce

I v letošním školním roce proběhla na naší škole výuka sebeobrany, kterou pro nás realizovala společnost SORUDO. Výuky se zúčastnili žáci 6. – 9. ročníku. V rámci lekcí si osvojili teoretické i praktické základy reálné sebeobrany. Výuka proběhla za výrazného finančního přispění Zlínského kraje a nadace NFG.

Číst dále

MáŠa IV

Název projektu: MáŠa IV (Máneska šablony) Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007133 Celková výše dotace: 3 472 636,00,- Kč Období: červenec 2023 až červen 2025 Na co čerpáme prostředky? Škola získá prostředky pro zaměstnání školního speciálního pedagoga a sociálního pedagoga, dále na vzdělávání pracovníků v základní škole, školní družině a školním klubu. V neposlední řadě bude podpořeno inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání. Projekt…

Číst dále

MáŠa III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020866 Celková výše dotace: 1 022 525,- Kč Období: srpen 2021 až červen 2023 Projekt Máša III je spolufinancován Evropskou unií. Na co čerpáme prostředky? Základní škola personální šablona sociální pedagog 24 měsíců – úvazek 1,0 projektový den ve škole a mimo školu

Číst dále

Školní dílny nově

Díky projektu PODPORA VYBAVENÍ DÍLEN V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH, který vyhlásil Zlínský kraj, se v naší škole podařilo vybavit učebnu dílen. Cílem tohoto programu je podpořit polytechnické vzdělávání na základních školách a tak motivovat žáky k volbě jejich další studijní cesty v technických oborech. Po dlouhých letech byl na naší škole znovuzavedený předmět Dílny. Je v rámci povinně-volitelných předmětů pro 7. ročník. Přes…

Číst dále

Ovoce do škol

Pokračuje projekt financovaný EU a českým ministerstvem zemědělství. Žákům je zdarma poskytováno čerstvé ovoce, zelenina a ovocné šťávy.

Číst dále

Školní mléko

Tento projekt je podporován EU a MŠMT; Žákům jsou zdarma poskytovány neochucené mléčné výrobky (jogurt, mléko, sýry atd.)

Číst dále

MáŠa II.

registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015182 celková výše dotace: 2 546 201,00 Kč období: srpen 2019 – červenec 2021 Projekt Máša II je spolufinancován Evropskou unií.   Na co čerpáme prostředky? Základní škola personální šablona školní asistent na 24 měsíců – úvazek 0,8 personální šablona speciální pedagog na 18 měsíců – úvazek 0,3 DVPP pro jednotlivce v rozsahu 8 hodin vzdělávání…

Číst dále

Plavání

Rozvojový program: Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa),  č.j.: MSMT-13222/2019-1 Účelem dotace je podpora výuky plavání žáků 1. stupně základní školy, která je určena na ostatní náklady, a to na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět.

Číst dále