Prázdniny a třídní schůzky

Prázdniny

Ve školním roce 2021/2022

Podzimní středa 27. a pátek 29. října 2021
Vánoční čtvrtek 23. prosince 2021 až neděle 2. ledna 2022
Pololetní pátek 4. února 2022
Jarní pondělí 7. až neděle 13. února 2022
Velikonoční čtvrtek 14. dubna 2022 (následný pátek a pondělí jsou státními svátky)
Hlavní pátek 1. července až středa 31. srpna 2022

Začátek nového šk. roku: čtvrtek 1. září 2022

Třídní schůzky a informační odpoledne

(změna je možná v souvislosti s epidemiologickými opatřeními)
vždy čtvrtek 16. 9. 2021
25. 11. 2021 (informační odpoledne)
21. 4. 2022 + dle potřeby jednotlivých tříd

Další termíny třídích schůzek může stanovit dle potřeby třídy třídní učitel. Individuální konzultace jsou vítané kdykoliv po dohodě s vyučujícími.

Ostatní akce

Tripartity od září do listopadu 2021
Besedy pro rodiče připravujeme dle poptávky, pozvánky včas zveřejníme
Advent na Mánesce úterý 30. 11. 2021
Den otevřených dveří v březnu 2022 (datum upřesníme)
Zápis do 1. ročníku úterý 12. dubna 2022

Vstup do školy

Budova se otevírá ráno v 6.00 hod, kdy mohou začít chodit děti do družiny. Po zvonění na 0. hodinu (7.05 hod.) se školní vchod uzamyká a následně se pro všechny ostatní žáky odemyká v 7.45 hod.
V době, kdy je školní vchod uzavřen, je možné se do budovy dostat bočním vchodem naproti družiny.
Výjimku tvoří dny, kdy probíhá na škole sběr či prodej stravenek. V tomto případě zůstává školní vchod otevřený a je přístupný rodičům za účelem předplacení stravného dětem.
Ve všech ostatních případech platí přísný zákaz vstupu nepovolaných osob do budovy školy. Tento zákaz prosím respektujte, vyžadujeme to pro bezpečnost vašich dětí a jejich osobních věcí.
Kamerový systém hlídá vchody a vnitřní prostory školy nepřetržitě. Mimo to je v prostorách šaten zajištěn dozor z řad učitelů a uklízeček. Tímto Vás prosíme o respektování jejich pokynů!

Přehled zvonění

Hodina začátek konec přestávka
0. 07:05 07:50 10 min
1. 08:00 08:50 10 min
2. 09:00 09:45 20 min
3. 10:05 10:50 10 min
4. 11:00 11:45 10 min
5. 11:55 12:40 10 min
6. 12:50 13:35  5 min
7. 13:40 14:25 10 min
8. 14:35 15:20 10 min

 

Poznámky:

1. Dopolední vyučování končí 6. hodinou.

2. Odpolední vyučování začíná ve 13.40 hod. a končí v 15.20 hod. Přestávka mezi dvěma odpoledními hoidnami trvá 10 minut.

Sekretariát školy

Úřední záležitosti vyřizují administrativní pracovnice školy, paní Hana Partiková a Alena Sapárová ve svých úředních hodinách
7.15 – 8.00 a 12.45 – 14.15 hod., tel. 577 926 720.