Prázdniny a třídní schůzky

Prázdniny

Ve školním roce 2022/2023

Podzimní středa 26. a čtvrtek 27. října 2022
Vánoční pátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023
Pololetní pátek 3. února 2023
Jarní pondělí 13. až neděle 19. února 2023
Velikonoční čtvrtek 6. dubna 2023 (následný pátek a pondělí jsou státními svátky)
Hlavní sobota 1. července až čtvrtek 31. srpna 2023

Začátek nového školního roku: pondělí 4. září 2023

Třídní schůzky a informační odpoledne

vždy čtvrtek
8. 9. 2022 (1. ročník 6. 9. 2022)
24. 11. 2022 (informační odpoledne)
27. 4. 2023 + dle potřeby jednotlivých tříd

(změna je možná v souvislosti s epidemiologickými opatřeními)

Další termíny třídních schůzek může stanovit dle potřeby třídy třídní učitel.
Individuální konzultace jsou vítané kdykoliv po dohodě s vyučujícími.

Ostatní akce

Tripartity od září do listopadu 2022
Besedy pro rodiče připravujeme dle poptávky, pozvánky včas zveřejníme
Advent na Mánesce čtvrtek 1. 12. 2022
Den otevřených dveří čtvrtek 23. 3. 2023
Zápis do 1. ročníku úterý 4. 4. 2023
Večírek SR pátek 19. 5. 2023

Vstup do školy

Budova se otevírá ráno v 6.00 hod., kdy mohou začít chodit děti do družiny. Po zvonění na 0. hodinu (7.05 hod.) se školní vchod uzavírá a následně se pro všechny ostatní žáky otevírá v 7.40 hod.
V době, kdy je školní vchod uzavřen, je možné se do budovy dostat bočním vchodem z ul. Mánesova.
Výjimku tvoří dny, kdy probíhá na škole sběr či prodej stravenek. V tomto případě zůstává školní vchod otevřený a je přístupný rodičům za účelem předplacení stravného dětem.
Ve všech ostatních případech platí přísný zákaz vstupu nepovolaných osob do budovy školy. Tento zákaz prosím respektujte, vyžadujeme to pro bezpečnost vašich dětí a jejich osobních věcí.
Kamerový systém hlídá vchody a vnitřní prostory školy nepřetržitě. Mimo to je v prostorách šaten zajištěn dozor z řad zaměstnanců. Tímto Vás prosíme o respektování jejich pokynů!

Přehled zvonění

Hodina začátek konec přestávka
0. 07:05 07:50 10 min
1. 08:00 08:50 10 min
2. 09:00 09:45 20 min
3. 10:05 10:50 10 min
4. 11:00 11:45 10 min
5. 11:55 12:40 10 min
6. 12:50 13:35  5 min
7. 13:40 14:25 10 min
8. 14:35 15:20 10 min

 

Poznámky:

1. Dopolední vyučování končí 6. hodinou.

2. Odpolední vyučování začíná ve 13.40 hod. a končí v 15.20 hod. Přestávka mezi dvěma odpoledními hodinami trvá 10 minut.

Sekretariát školy

Úřední záležitosti vyřizují administrativní pracovnice školy, paní Hana Partiková a Alena Sapárová ve svých úředních hodinách
7.15 – 8.00 a 12.45 – 14.15 hod., tel. 577 926 720.