Prázdniny a třídní schůzky

Prázdniny

Ve školním roce 2023/2024

Podzimní čtvrtek 26. a pátek 27. října 2023
Vánoční sobota 23. prosince 2023 až úterý 2. ledna 2024 (návrat do školy ve středu 3. 1. 2024)
Pololetní pátek 2. února 2023
Jarní pondělí 19. až neděle 25. února 2024
Velikonoční čtvrtek 28. března 2024 (následný pátek a pondělí jsou státními svátky)
Hlavní sobota 29. června až sobota 31. srpna 2024

Začátek nového školního roku: neděle 1. září 2024 – začátek školního vyučování pondělí 2. září.

Třídní schůzky a informační odpoledne

vždy čtvrtek
14. 9. 2023 (1. ročník 7. 9. 2023)
23. 11. 2023 (informační odpoledne)
25. 4. 2024 + dle potřeby jednotlivých tříd

Další termíny třídních schůzek může stanovit dle potřeby třídy třídní učitel.
Individuální konzultace jsou vítané kdykoliv po dohodě s vyučujícími.

Ostatní akce

Tripartity od září do listopadu 2023
Besedy pro rodiče připravujeme dle poptávky, pozvánky včas zveřejníme
Advent na Mánesce čtvrtek 30. 11. 2023
Den otevřených dveří čtvrtek 14. 3. 2024
Zápis do 1. ročníku úterý 9. 4. 2024
Večírek SR pátek 17. 5. 2024
Rozloučení s deváťáky čtvrtek 27. 6. 2024

Vstup do školy

Budova se otevírá ráno v 6.00 hod., kdy mohou začít chodit děti do družiny. Po zvonění na 0. hodinu (7.05 hod.) se školní vchod uzavírá a následně se pro všechny ostatní žáky otevírá v 7.40 hod.
V době, kdy je školní vchod uzavřen, je možné se do budovy dostat bočním vchodem z ul. Mánesova.
Výjimku tvoří dny, kdy probíhá na škole sběr či prodej stravenek. V tomto případě zůstává školní vchod otevřený a je přístupný rodičům za účelem předplacení stravného dětem.
Ve všech ostatních případech platí přísný zákaz vstupu nepovolaných osob do budovy školy. Tento zákaz prosím respektujte, vyžadujeme to pro bezpečnost vašich dětí a jejich osobních věcí.
Kamerový systém hlídá vchody a vnitřní prostory školy nepřetržitě. Mimo to je v prostorách šaten zajištěn dozor z řad zaměstnanců. Tímto Vás prosíme o respektování jejich pokynů!

Přehled zvonění

Hodina začátek konec přestávka
0. 07:05 07:50 10 min
1. 08:00 08:50 10 min
2. 09:00 09:45 20 min
3. 10:05 10:50 10 min
4. 11:00 11:45 10 min
5. 11:55 12:40 10 min
6. 12:50 13:35  5 min
7. 13:40 14:25 10 min
8. 14:35 15:20 10 min

 

Poznámky:

1. Dopolední vyučování končí 6. hodinou.

2. Odpolední vyučování začíná ve 13.40 hod. a končí v 15.20 hod. Přestávka mezi dvěma odpoledními hodinami trvá 10 minut.

Sekretariát školy

Úřední záležitosti vyřizují administrativní pracovnice školy, paní Hana Partiková a Alena Sapárová ve svých úředních hodinách
7.15 – 8.00 a 12.45 – 14.15 hod., tel. 577 926 720.