Úspěchy Mánesky v chemii a fyzice ve školním roce 2019/2020

 

Naše škola se tradičně zúčastňuje přírodovědně zaměřených soutěží. V letošním školním roce jsme dosáhli mimořádného úspěchu v regionálním finále soutěže: Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky. Naši tři žáci se probojovali do první desítkyDoubravka Zvoníčková ze třídy IX. A obsadila krásné 3. místo. Poděkování patří také Zuzaně Ondrové z IX. B a Štefanu Lee Grivalskému z IX. A.

Štefan L. Grivalský dále školu reprezentoval v náročných okresních kolech chemické i fyzikální olympiády, která pořádala gymnázia města Zlína.  Uznání a obdiv zaslouží za úspěšné zvládnutí úloh Logické olympiády, jejíž krajské kolo proběhlo na fakultě Univerzity T. Bati ve Zlíně.  Oceňujeme zájem o práci navíc a ochotu se učit stále nové věci.

Za tým učitelů chemiků děkujeme i Michaelu Borikovi ze třídy IX. A za přípravu a vzornou reprezentaci školy v okresním kole chemické olympiády.

Přejeme všem těmto našim šikovným žáků 9. ročníku úspěch při přijímacím řízení a mnoho radosti ze studia na vybrané střední škole.

Renata Dupalová

Klára Škárová

 

 

Mezinárodní šetření PISA:

Ve škole posilujeme čtenářství i ostatní gramotnosti – důkazem jsou výsledky našich patnáctiletých žáků v posledním mezinárodním šetření PISA, ve kterém jsme mezi 333 testovanými školami získali 19. místo v přírodovědné gramotnosti, 20. místo v matematické gramotnosti a 27. místo ve čtenářské gramotnosti.

 

Dějepisná olympiáda

Máme 1. místo v okresním kole!!!

Filip Hrabal, žák 9. třídy, zvítězil v okresním kole 49. ročníku dějepisné olympiády. Letošní ročník s názvem "Dlouhé století se loučí" je tematicky zaměřen na období let 1880 - 1920. V konkurenci 42 žáků se stal Filip vítězem a zopakoval tak své loňské 1. místo.

Pythagoriáda

  1. ročník
1. Pernička Michal V. C 13
2. Navrátil Daniel V. A 9
3. Hercíková Mariana V. C 8
  1. ročník – 7 účastníků
1. Rada Daniel 7.A 7
1. Brázdil Václav 7.A 7
2. Tran Dinh Thinh 7.B 5
2. Blahová Valentýna 7.C 5

 

  1. ročník – 13 účastníků
1. Lucie Psíková VI. A 11
2. Vojtěch Pražák VI. B 7
3. Večeřa Jiří VI. B 7

 

  1. ročník - 6 účastníků
1. Jakub Fabrika VIII. C 11
2. - 5. Jan Šiška VIII. B 10
2. - 5. Jan Černohous VIII. C 10
2. - 5. Matěj Polášek VIII. C 10
2. - 5. Lukáš Bartoň VIII. C 10
6. Petr Solař VIII. C 8