Dotační

MáŠa

Škola začala 1. srpna 2017 dvouletý projekt, jehož hlavním cílem je osobnostně profesní rozvoj pedagogů školy. Název projektu “MáŠa”, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005675. V operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Doba realizace: 1. 8. 2017 – 31. 7. 2019 Financování 1 526 324 Kč, z toho 1 297 375,40 Kč z ESF (85 %) a 228 948,60 Kč ze státního rozpočtu ČR (15 %) O projektu: Hlavním cílem projektu je zdokonalit osobnostně…

Číst dále