Kontakty

Vedení školy

Mgr. Bc. Marcela Javoříková

Ředitelka školy

Mgr. Alena Reiskupová

Zástupkyně ředitele pro 1. stupeň
Výchovná poradkyně pro 1. stupeň
Zástupce statutárního orgánu

Mgr. Martina Kryšková

Zástupkyně ředitele pro 2. stupeň

Elektronická adresa školy

Elektronická adresa podatelny

Třídní učitelé

telefonní spojení přes kancelář školy nebo zástupkyně ředitelky

Mgr. Andrea Dohnalová

I. A (104)

Mgr. Pavlína Ženčáková

I. B (P 321)

Vladimíra Šlachtová

I. C (P 206)

Třída (dveře č.)
P - přístavba

Mgr. Jana Poštulková

II. A (P 306)

Mgr. Gabriela Račická

II. B (P 205)

Mgr. Drahomíra Šnajdarová

II. C (P 221)

Mgr. Bohdana Boudová

III. A (005)

Mgr. Karolína Stoličková

III. B (P 305)

Mgr. Barbora Vanderková

III. C (003)

Mgr. Marie Pížová

IV. A (102)

Mgr. Dana Zlámalová

IV. B (101)

Mgr. Markéta Kraváčková

IV. C (009)

Barbora Drábková

V. A (107)

Mgr. Jaroslava Jakubová

V. B (301)

Mgr. Katka Česalová

V. C (306)

Ing. Mgr. Gabriela Vašátová

Koordinátorka ŠVP

VI. A (407)

Mgr. Martina Smolinková

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň

VI. B (307)

Mgr. Ivana Kobylíková

VI. C (302)

Mgr. Klára Škárová

VII. A (403)

Mgr. Karolína Stiborová

Koordinátorka environmentální výchovy

VII. B (202)

Mgr. Luděk Volčík

VII. C (406)

Ing. Renata Dupalová

VIII. A (201)

Mgr. Marek Kryška

Metodik prevence

VIII. B (305)

Ing. Miroslav Zmeškal

VIII. C (303)

Mgr. Romana Matulíková

IX. A (308)

Mgr. Nela Bieliková

IX. D (405)

Mgr. Aneta Horová

IX. B (402)

Mgr. Stanislav Šindler

IX. C (401)

Netřídní učitelé

telefonní spojení přes kancelář školy nebo zástupkyně ředitelky

Bc. Vojtěch Brázdil

Mgr. Hana Brázdilová

Ing. Pavel Broža

Koordinátor ICT pro 2. stupeň

Vlastimil Bukovjan

Bc. Marcela Chudarová

Ing. Bc. Lucie Pokorná

Mgr. Ivana Řezníčková

Mgr. Martin Sedláček

Mgr. Miroslav Schejbal

Mgr. Alžběta Tkadlecová

Mgr. Pavlína Vavrušová

Koordinátorka ICT pro 1. stupeň

Mgr. Veronika Zmeškalová

Asistentky pedagoga

telefonní spojení přes kancelář školy nebo zástupkyně ředitelky

Klára Dubovská

Romana Dvouletá

Bc. Jitka Fornůsková

Bc. Petra Klimková

Aneta Kráčalová

Školní družina

telefonní spojení přes kancelář školy nebo zástupkyně ředitelky

Mgr. Kateřina Říhová

Vedoucí školní družiny

Bc. Helena Benešová

Renata Dovrtělová

Klára Dubovská

Romana Dvouletá

Bc. Jitka Fornůsková

Bc. Petra Klimková

Kristýna Mráčková

Lucie Musilová

Další zaměstnanci školy

Ing. Hana Partiková

Referentka

Bc. Šárka Havlíková

Účetní

Mgr. Bc. Vendula Bednaříková

Školní psycholožka

Mgr. Denisa Záhorová

Sociální pedagožka

Mgr. Markéta Partiková

Speciální pedagožka

Lukáš Kobylík

Správce školy

Eliška Dohnalová

Recepční

Školní jídelna

Lenka Chrastinová

Vedoucí školní jídelny

Miroslava Brázdilová

Daniela Černá

Lenka Hastíková

Kateřina Cholastová

Jana Chytilová

Petra Stannc

Lenka Vlčková

Provozní zaměstnanci

Věra Bláhová

Blanka Hronková

Martina Kobylíková

Věra Májová

Hana Strašáková

Ingrid Tomesová

Monika Zůbková