Kontakty

Vedení školy

Mgr. Bc. Marcela Javoříková

Ředitelka školy

Mgr. Alena Reiskupová

Zástupkyně ředitele pro 1. stupeň
Výchovná poradkyně
Zástupce statutárního orgánu

Mgr. Martina Kryšková

Zástupkyně ředitele pro 2. stupeň

Třídní učitelé

telefonní spojení přes kancelář školy nebo zástupkyně ředitele

Třída (dveře č.)
P - přístavba

Mgr. Andrea Dohnalová

I. A (104)

Mgr. Karolína Stoličková

I. B (P 305)

Mgr. Aneta Smolíková, LL.M.

I. C (P 206);

Mgr. Jana Poštulková

II. A (P 306)

Mgr. Drahomíra Šnajdarová

II.B (P 221)

Mgr. Iveta Domincová 
Koordinátorka ŠVP 1°
II.C (P 321)

Barbora Koulová

III. A (107)

Mgr. Gabriela Račická
Metodik prevence pro 1°
III.B (P 205)

Mgr. Michaela Hlobilová

III.C (003)

Mgr. Blanka Holešínská

IV. A (005)

Mgr. Marie Pížová

IV.B (307)

Mgr. Pavla Ženčáková

IV.C (009)

Mgr. Klára Škárová

V. A (102)

Mgr. Jaroslava Jakubová

V.B (301)

Mgr. Dana Zlámalová

V.C (101)

Ing. Renata Dupalová

VI. A (201)

Mgr. Marek Kryška
Metodik prevence pro 2°
VI.B (305)

Mgr. Stanislav Šindler

VI.C (303)

Mgr. Romana Matulíková

VII. A (308)

Mgr. Eva Štouračová

VII.B (402)

Mgr. Stanislav Šindler

VII.C (401)

Mgr. Nela Bieliková

VII.D (405)

Mgr. Katka Česalová

VIII.A (306)

Mgr. Ivana Kobylíková

VIII.B (302)

Mgr. Miroslav Schejbal

VIII.C (202)

Mgr. Martina Smolinková

IX.A (403); výchovná poradkyně

Mgr. Klára Škárová

IX.B (202)

Mgr. Ivana Řezníčková

IX.C (407)

Netřídní učitelé, asistenti pedagoga

telefonní spojení přes kancelář školy nebo zástupkyně ředitele

Vlastimil Bukovjan

Mgr. Helena Holubová

Mgr. Zdenka Hubinková

Mgr. Helena Kolářová

Mgr. Kateřina Majerová

Mgr. Karolína Stiborová

Mgr. Pavlína Vavrušová

Mgr. Veronika Zmeškalová

Vojtěch Brázdil

Ing. Pavel Broža

ICT koordinátor

Mgr. Kristýna Fišerová

Pavlína Chrenčíková

asistentka pedagoga

Vladimíra Šlachtová

školní asistentka

Bc. Jitka Fornůsková

asistentka pedagoga

Mgr. Markéta Partiková

speciální pedagog

RD

Mgr. Anna Šálková

Mgr. Šárka Medková

Školní družina

telefonní spojení přes kancelář školy nebo zástupkyně ředitele

Jarmila Hrabinová

Vedoucí školní družiny

Jiřina Frantová

vychovatelka ŠD

Lucie Musilová

vychovatelka ŠD

Mgr. Kateřina Říhová

ŠD + asistentka pedagoga

Bc. Veronika Foltýnová, DiS.

ŠD + asistentka pedagoga

Klára Dubovská

ŠD + asistentka pedagoga

Bc. Helena Benešová

ŠD + asistentka pedagoga

Daší zaměstnanci školy

Ing. Hana Partiková

Referentka

Bc. Šárka Havlíková

Účetní

Lukáš Kobylík

Správce školy

Mgr. Lenka Zvoníčková

Školní psycholožka

Alexandr Koranda

ICT správce

Školní jídelna

Anna Vičánková

Daniela Černá

Lenka Hastíková

Petra Husárová

Kateřina Cholastová

Jana Chytilová

Lenka Vlčková

Provozní zaměstnanci

Věra Bláhová

Věra Opravilová

Vlasta Horáková

Martina Kobylíková

Věra Májová

Lenka Tulachová

Monika Zůbková