Kontakty

Vedení školy

Mgr. Bc. Marcela Javoříková

Ředitelka školy

Mgr. Alena Reiskupová

Zástupkyně ředitele pro 1. stupeň
Výchovná poradkyně
Zástupce statutárního orgánu

Mgr. Martina Kryšková

Zástupkyně ředitele pro 2. stupeň

Elektronická adresa školy

Elektronická adresa podatelny

Třídní učitelé

telefonní spojení přes kancelář školy nebo zástupkyně ředitelky

Třída (dveře č.)
P - přístavba

Mgr. Jana Poštulková

I. A (P 306)

Mgr. Gabriela Račická

Metodik prevence pro 1. °
I. B (P 205)

Mgr. Drahomíra Šnajdarová

I. C (P 221);

Mgr. Andrea Dohnalová

II. A (104)

Mgr. Karolína Stoličková

II. B (P 305)

Vladimíra Šlachtová

II. C (P 206)

Mgr. Eliška Skácelová

III. A (003)

Mgr. Dana Zlámalová

III. B (101)

Mgr. Markéta Kraváčková

III. C (P 321)

Mgr. Barbora Drábková

IV. A (107)

Mgr. Jaroslava Jakubová

IV. B (301)

Mgr. Lenka Nebuchlová

Speciální pedagog
IV. C (102)

Mgr. Blanka Holešínská

V. A (005)

Mgr. Marie Pížová

V. B (307)

Mgr. Pavlína Ženčáková

V. C (009)

Mgr. Klára škárová

VI. A (403)

Mgr. Karolína Stiborová

Koordinátorka environmentální výchovy
VI. B (202)

Mgr. Luděk Volčík

VI. C (406)

Ing. Renata Dupalová

VII. A (201)

Mgr. Marek Kryška

Metodik prevence pro 2°
VII. B (305)

Mgr. Hana Brázdilová

VII. C (303)

Mgr. Romana Matulíková

VIII. A (308)

Mgr. Aneta Horová

VIII. B (402)

Mgr. Stanislav Šindler

VIII. C (401)

Mgr. Nela Bieliková

VIII. D (405)

Mgr. Katka Česalová

IX. A (306)

Mgr. Ivana Kobylíková

IX. B (302)

Mgr. Miroslav Schejbal

IX. C (407)

Netřídní učitelé

telefonní spojení přes kancelář školy nebo zástupkyně ředitelky

Vlastimil Bukovjan

Mgr. Helena Holubová

Mgr. Zdenka Hubinková

Mgr. Ivana Řezníčková

Mgr. Pavlína Vavrušová

ICT koordinátorka pro 1. °

Ing. Pavel Broža

ICT koordinátor pro 2. °

Mgr. Martina Smolinková

Výchovná poradkyně pro 2. °

Ing. Mgr. Gabriela Vašátová

ŠVP koordinátorka

Ing. Miroslav Zmeškal

Mgr. Kristýna Fišerová

Mgr. Veronika Zmeškalová

Vojtěch Brázdil

Správce ICT

Mgr. Martin Sedláček

Asistentky pedagoga

telefonní spojení přes kancelář školy nebo zástupkyně ředitelky

Bc. Jitka Fornůstková

Mgr. Kateřina Říhová

Bc. Petra Klimková

Klára Dubovská

RD

Mgr. Anna Šálková

Mgr. Zuzana Michálková

Mgr. Šárka Medková

Mgr. Kateřina Majerová

Bc. Veronika Foltýnová, DiS.

Školní družina

telefonní spojení přes kancelář školy nebo zástupkyně ředitelky

Jarmila Hrabinová

Vedoucí školní družiny

Jiřina Frantová

Lucie Musilová

Mgr. Kateřina Říhová

Mgr. Aneta Horová

Klára Dubovská

Bc. Helena Benešová

Kristýna Mráčková

Daší zaměstnanci školy

Bc. Šárka Havlíková

Účetní

Ing. Hana Partiková

Referentka

Mgr. Denisa Záhorová

Sociální pedagog

Lukáš Kobylík

Správce školy

Školní jídelna

Miroslava Brázdilová

Daniela Černá

Lenka Hastíková

Petra Husárová

Kateřina Cholastová

Jana Chytilová

Lenka Vlčková

Provozní zaměstnanci

Věra Bláhová

Vlasta Horáková

Martina Kobylíková

Věra Májová

Věra Opravilová

Hana Strašáková

Ingrid Tomesová

Monika Zůbková