Kontakty

Vedení školy

Mgr. Bc. Marcela Javoříková

Ředitelka školy

Mgr. Alena Reiskupová

Zástupkyně ředitele pro 1. stupeň
Výchovná poradkyně
Zástupce statutárního orgánu

Mgr. Martina Kryšková

Zástupkyně ředitele pro 2. stupeň

Třídní učitelé

telefonní spojení přes kancelář školy nebo zástupkyně ředitele

Třída (dveře č.)
P - přístavba

Mgr. Jana Poštulková

I. A (P 306)

Mgr. Gabriela Račická

Metodik prevence pro 1. °
I. B (P 205)

Mgr. Drahomíra Šnajdarová

I. C (P 221);

Mgr. Andrea Dohnalová

II. A (104)

Mgr. Karolína Stoličková

II. B (P 305)

Vladimíra Šlachtová

II. C (P 206)

Mgr. Eliška Polášková

III. A (003)

Mgr. Dana Zlámalová

III. B (101)

Mgr. Markéta Kraváčková

III. C (P 321)

Mgr. Barbora Drábková

IV. A (107)

Mgr. Jaroslava Jakubová

IV. B (301)

Mgr. Lenka Nebuchlová

Speciální pedagog
IV. C (102)

Mgr. Blanka Holešínská

V. A (005)

Mgr. Marie Pížová

V. B (307)

Mgr. Pavlína Ženčáková

V. C (009)

Mgr. Klára škárová

VI. A (403)

Mgr. Karolína Stiborová

Koordinátorka environmentální výchovy
VI. B (202)

Mgr. Zuzana Kopečná

VI. C (406)

Ing. Renata Dupalová

VII. A (201)

Mgr. Marek Kryška

Metodik prevence pro 2°
VII. B (305)

Mgr. Hana Brázdilová

VII.C (303)

Mgr. Romana Matulíková

VIII. A (308)

Mgr. Eva Štouračová

VIII. B (402)

Mgr. Stanislav Šindler

VIII. C (401)

Mgr. Nela Bieliková

VIII. D (405)

Mgr. Katka Česalová

IX. A (306)

Mgr. Ivana Kobylíková

IX. B (302)

Mgr. Miroslav Schejbal

IX. C (407)

Netřídní učitelé

telefonní spojení přes kancelář školy nebo zástupkyně ředitele

Vlastimil Bukovjan

Mgr. Helena Holubová

Mgr. Zdenka Hubinková

Mgr. Ivana Řezníčková

Mgr. Pavlína Vavrušová

ICT koordinátorka pro 1. °

Ing. Pavel Broža

ICT koordinátor pro 2. °

Mgr. Martina Smolinková

Výchovná poradkyně pro 2. °

Ing. Mgr. Gabriela Vašátová

ŠVP koordinátorka

Mgr. Aneta Horová

Mgr. Kristýna Fišerová

Mgr. Veronika Zmeškalová

Vojtěch Brázdil

Správce ICT

Bc. Luděk Volčík

Asistentky pedagoga

telefonní spojení přes kancelář školy nebo zástupkyně ředitele

Bc. Jitka Fornůstková

Mgr. Kateřina Říhová

Bc. Petra Klimková

Klára Dubovská

RD

Mgr. Anna Šálková

Mgr. Šárka Medková

Bc. Veronika Foltýnová, DiS.

Mgr. Kateřina Majerová

Školní družina

telefonní spojení přes kancelář školy nebo zástupkyně ředitele

Jarmila Hrabinová

Vedoucí školní družiny

Jiřina Frantová

Lucie Musilová

Mgr. Kateřina Říhová

Mgr. Aneta Horová

Klára Dubovská

Bc. Helena Benešová

Kristýna Mráčková

Daší zaměstnanci školy

Bc. Šárka Havlíková

Účetní

Ing. Hana Partiková

Referentka

Mgr. Denisa Záhorová

Sociální pedagog

Lukáš Kobylík

Správce školy

Mgr. Lenka Zvoníčková

Školní psycholožka

Školní jídelna

Miroslava Brázdilová

Daniela Černá

Lenka Hastíková

Petra Husárová

Kateřina Cholastová

Jana Chytilová

Lenka Vlčková

Provozní zaměstnanci

Věra Bláhová

Vlasta Horáková

Martina Kobylíková

Věra Májová

Věra Opravilová

Hana Strašáková

Ingrid Tomesová

Monika Zůbková