Kontakty

Vedení školy

Mgr. Bc. Marcela Javoříková

Ředitelka školy

Mgr. Alena Reiskupová

Zástupkyně ředitele pro 1. stupeň
Výchovná poradkyně
Zástupce statutárního orgánu

Mgr. Martina Kryšková

Zástupkyně ředitele pro 2. stupeň

Třídní učitelé

telefonní spojení přes kancelář školy nebo zástupkyně ředitele

Třída (dveře č.)
P - přístavba

Mgr. Andrea Dohnalová

I. A (104)

Mgr. Karolína Stoličková

I. B (P 305)

Mgr. Aneta Smolíková, LL.M.

I. C (P 206);

Mgr. Jana Poštulková

II. A (P 306)

Mgr. Drahomíra Šnajdarová

II.B (P 221)

Mgr. Michaela Hlobilová 

II.C (P 206)

Mgr. Blanka Holešínská

III. A (005)

Mgr. Marie Pížová

III.B (307)

Mgr. Pavla Ženčáková

III.C (009)

Mgr. Andrea Dohnalová

IV. A (104)

Mgr. Jaroslava Jakubová

IV.B (P 306)

Mgr. Dana Zlámalová

IV.C (101)

Mgr. Aneta Smolíková, LL.M.

V. A (107)

Ing. Eva Šídová

V.B (102); koordinátorka EVVO

Mgr. Hana Brázdilová

V.C (303)

Mgr. Romana Matulíková

VI. A (201)

Mgr. Eva Štouračová

VI.B (402)

Mgr. Stanislav Šindler

VI.C (401)

Mgr. Nela Bieliková

VI.D (405)

Mgr. Katka Česalová

VII. A (306)

Mgr. Ivana Kobylíková

VII.B (302)

Mgr. Miroslav Schejbal

VII.C (407)

Mgr. Martina Smolinková

VIII.A (403); výchovná poradkyně

Mgr. Gabriela Vašátová

VIII.B (406); koordinátorka ŠVP

Mgr. Ivana Řezníčková

VIII.C (P 117)

Ing. Renata Dupalová

IX.A (206)

Mgr. Klára Škárová

IX.B (202)

Mgr. Marek Kryška

IX.C (305); metodik prevence pro 2. stupeň

Netřídní učitelé, asistenti pedagoga

telefonní spojení přes kancelář školy nebo zástupkyně ředitele

Vlastimil Bukovjan

Mgr. Helena Holubová

Mgr. Zdenka Hubinková

Mgr. Helena Kolářová

Mgr. Kateřina Majerová

Mgr. Karolína Stiborová

Mgr. Pavlína Vavrušová

Mgr. Veronika Zmeškalová

Vojtěch Brázdil

Ing. Pavel Broža

ICT koordinátor

Mgr. Kristýna Fišerová

Vladimíra Šlachtová

školní asistentka

Pavlína Chrenčíková

asistentka pedagoga

Bc. Jitka Fornůsková

asistentka pedagoga

Mgr. Markéta Partiková

speciální pedagog

RD

Mgr. Anna Šálková

Mgr. Šárka Medková

Školní družina

telefonní spojení přes kancelář školy nebo zástupkyně ředitele

Jarmila Hrabinová

Vedoucí školní družiny

Jiřina Frantová

vychovatelka ŠD

Lucie Musilová

vychovatelka ŠD

Mgr. Kateřina Říhová

ŠD + asistentka pedagoga

Bc. Veronika Foltýnová, DiS.

ŠD + asistentka pedagoga

Klára Dubovská

ŠD + asistentka pedagoga

Bc. Helena Benešová

ŠD + asistentka pedagoga

Daší zaměstnanci školy

Ing. Hana Partiková

Referentka

Bc. Šárka Havlíková

Účetní

Lukáš Kobylík

Správce školy

Mgr. Lenka Zvoníčková

Školní psycholožka

Alexandr Koranda

ICT správce

Školní jídelna

Anna Vičánková

Daniela Černá

Lenka Hastíková

Petra Husárová

Kateřina Cholastová

Jana Chytilová

Lenka Vlčková

Provozní zaměstnanci

Věra Bláhová

Věra Opravilová

Vlasta Horáková

Martina Kobylíková

Věra Májová

Lenka Tulachová

Monika Zůbková