Spolek rodičů od šk. roku 2019/2020

název:                Spolek rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích
sídlo:                  Mánesova 908
                           765 02 Otrokovice
IČO:                    49157710
bank. spojení:   1405364309/0800

Bc. Jitka Fornůsková

předsedkyně

Mgr. Nela Bieliková

místopředsedkyně