Prevence rizikového chování

Ten, kdo si myslí, že preventivní programy pro žáky se sestávají z přednášek či besed s bývalými narkomany, se velmi mýlí. Na Mánesce již několik let bojujeme proti rizikovému chování žáků spíše pozitivním klimatem, nácvikem sociálních dovedností a znalostí, jak se chovat v případě krize.

Každý měsíc máme třídnické hodiny, na kterých podporujeme vazby mezi dětmi, příznivé sociální klima a bezpečné prostředí. Zároveň se co nejvíce snažíme, aby se žáci poznávali nejen v rámci svých tříd, ale i napříč ročníky, potažmo celou školou. V červnu 2023 jsme proto pro celou školu zorganizovali bojovku Hvězdná Máneska, ve kterých spolupracovali děti v týmech složených z různých věkových skupin.

Podpora pozitivního klimatu školy se ovšem netýká jen žáků. K tomu, aby vše dobře fungovalo, musíme přispívat všichni. Učitelé i s ostatními nepedagogickými zaměstnanci podnikají několikrát ročně teambuildingová setkání, jejichž cílem je jedno jediné – poznejme se i mimo školu, sdílejme své zážitky a prožitky a pak spolu můžeme řešit i náročnější úkoly.

Na škole funguje školní poradenské pracoviště (ŠPP), které se skládá ze sociální pedagožky, psycholožky, výchovných poradkyň, metodiků prevence a speciálních pedagožek. ŠPP se schází minimálně jedenkrát měsíčně, dle potřeby častěji.

V rámci prevence absolvují žáci spoustu interaktivních prožitkových programů, které pro naši školu realizuje Sdružení D z Olomouce, jehož lektoři mají pro tuto formu prevence ty nejlepší předpoklady a kvalifikaci. Každý program je šitý na míru konkrétní třídě – jak věkově, tak tematicky. Pokud se stane, že se v nějakém kolektivu vyskytne problém, u kterého vyhodnotíme, že  bude lepší intervence zvenčí, spolupracujeme buď se Sdružením D, jehož lektoři naše třídní kolektivy dobře znají nebo s metodikem Krajské pedagogicko- psychologické poradny ve Zlíně.

Prevenci rizikového chování na naší škole tvoří ucelený systém prožitkových programů a dalších aktivit, které nám pomáhají podporovat pozitivní a zdravé klima ve škole. Toto vše by nebylo možné realizovat bez významné finanční pomoci, kterou nám poskytuje nejen město Otrokovice, ale také Zlínský kraj. Již několikátým rokem se nám podařilo získat dotaci Zlínského kraje ve výši 75 000,- Kč a více na preventivní programy. Bez této finanční částky by rozhodně nebylo možné preventivní aktivity v takové míře realizovat.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali městu Otrokovice, které nám ročně přispívá částkou kolem 100 000,- i Zlínskému kraji za tuto velkou pomoc.

Věříme, že tato pomoc přispívá nemalým dílem ke zdravému a bezpečnému prostředí, které pro naše žáky na Mánesce vytváříme.