Školní sportovní klub AŠSK
při ZŠ Mánesova Otrokovice, p.o., pobočný spolek

Kdo jsme?

 • jsme sportovním a tělovýchovným občanským sdružením při Mánesově
  základní škole
 • jsme členem Asociace školních sportovních klubů ČR (AŠSK ČR, www.assk.cz)
  od podzimu roku 1993
 • program činnosti Školního sportovního klubu AŠSK (ŠSK) je zaměřen na podněcování a podporu sportovních a volnočasových aktivit na základní škole, kde druhy pohybového vyžití si určují žáci sami podle aktuálního zájmu, vhodných materiálních a personálních podmínek
 • vzhledem k výborným sportovním podmínkám na škole pracuje od podzimu 2001 při ŠSK Centrum sportu umožňující pohybové a sportovní vyžití i jiným základním školám Mikroregionu Otrokovicko
 • jsme zakladateli žákovského florbalu na Zlínsku
 • jsme několikanásobní mistři ČR ve florbalu
 • na okresních a krajských kolech v atletice dosahujeme předních umístění

V současné době má ŠSK okolo 84 aktivních členů, rozdělených do čtyř věkových kategorií. Každá věková kategorie trénuje minim. 2 x týdně pod vedením učitelů tělesné výchovy či dobrovolných trenérů.

Organizace soutěží ŠSK

Školní sportovní soutěže - po linii AŠSK ČR základních škol

 • okresní ( okrskové - v případě velkého počtu zúčastněných družstev v soutěži )
 • krajská či regionální kola - v případě postupu z okresního kola
 • celorepubliková kola - v případě postupu z regionálního kola či kvalifikace východ účast pouze v soutěžích s reálnou šancí na umístění a materiálně sportovních podmínek na škole

Volnočasové aktivity v rámci Centra sportu při ŠSK, města příp. okresu
Otrokovická florbalová liga - celoroční florbalová soutěž žactva základních škol ve třech věkových kategoriích
Pohár otrokovických základních škol v atletice – série čtyř rozdílných atletických soutěží, (přespolního běhu, atletického čtyřboje smíšených družstev, Halový mítink základních škol a Poháru rozhlasu otrokovických škol)
Vánoční florbalový turnaj pro nejmladší žactvo 3. - 5. tř. Mikroregionu Otrokovicko ve dvou kategoriích (1.- 3. třída a 4. – 5. třída)
Školní soutěže - v netradičních sport. disciplínách ( softkopané, ringball, sedací kopané, softballu, kin-ballu aj. )
Spolupráce s jinými sportovními subjekty na území města
ŠSK úzce spolupracuje s otrokovickým florbalovým klubem FbK PANTHERS Otrokovice, kde mají žáci po skončení základní školní docházky možnost pokračovat ve florbalu ve vyšších věkových kategoriích, žactva, juniorů, mužů i žen.
Po odborné a organizační stránce spolupracuje ŠSK s atletickým oddílem TJ Jiskra Otrokovice, kde mohou žáci navštěvovat atletický kroužek a zúčastňovat se atletických soutěží na výkonnostní úrovni.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat městu Otrokovice,
které finančně podporuje většinu sportovních akcí školy a školního sportovního klubu.

smallog