Sociální pedagog

Vážení rodiče, milí žáci,

jmenuji se Denisa Záhorová a na Základní škole Mánesova pracuji od září roku 2021 jako sociální pedagog.

Školní sociální pedagog

  • Pracuje s žáky ohroženými školním neúspěchem
  • Věnuje se žákům s výchovnými obtížemi a se sociálním a kulturním znevýhodněním, žákům se specifickými
    vzdělávacími potřebami
  • Provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii
  • Poskytuje konzultace směrem ke vztahovým problémům žáků ve třídách a k žákům vykazujícím dlouhodobě problémové chování
  • Přímo pracuje s třídními kolektivy
  • Sociální pedagog se věnuje klimatu školy a klimatu jednotlivých tříd
  • Spolupracuje s dalšími institucemi (OSPOD, PČR, neziskové organizace)
  • Nabízí řešení konfliktních situací a poradenské činnosti, zabývání se rodinnou situací žáka (nastavení domácí přípravy do školy, začlenění dítěte do třídního kolektivu, rodinné a existenční problémy a poradenství v oblasti spolupráce s dalšími subjekty

Konzultační hodiny:

Pondělí–pátek 7:00–15:00 nebo dle předchozí domluvy

Kontaktovat mě můžete e-mailem, telefonicky, ale nejraději mám osobní kontakt (po předchozí domluvě).
E-mail: zahorova@zsotrman.cz
telefon: 725 163 825