Speciální pedagožky

Mgr. Markéta Partiková

 • Péče o žáky s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie), poruchami pozornosti (ADHD, ADD) a poruchami chování, o žáky s rizikem rozvinutí výše uvedených poruch a o žáky s neprospěchem.
 • Vedení Předmětu speciálně pedagogické péče (PSPP) dle doporučení PPP či SPC. V rámci PSPP jsou u žáků za pomoci různých kompenzačních pomůcek, metodických materiálů a speciálních metod rozvíjeny oblasti, v nichž vykazují oslabení - deficity. Hlavním cílem je odstranění nebo zmírnění potíží dítěte a zlepšení jeho psychického stavu.
 • Vyhledávání žáků s poruchami učení nebo s rizikem rozvoje poruch učení ve třídách.
 • Speciálně pedagogická diagnostika (školní připravenost, dovednost v oblasti čtení a psaní a matematických dovedností).
 • Spolupráce s dalšími členy školního poradenského pracoviště.
 • Konzultace pro učitele, rodiče i žáky.

Konzultační hodiny:

pro žáky pondělí, úterý , středa 8:00 – 11:00;
pro rodiče dle předchozí domluvy

E-mail: mpartikova@zsotrman.cz

Mgr. Anna Kovářová

  Vážení rodiče, milí žáci,
  jmenuji se Anna Kovářová a od září 2023 působím na ZŠ Mánesova Otrokovice jako speciální pedagožka – logopedka:

 • Spolupracuji s dalšími členy ŠPP a jinými odborníky při speciálně-pedagogické diagnostice, která je zaměřena na vyhledávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Provádím orientační logopedické vyšetření
 • Provádím logopedickou intervenci u žáků s narušenou komunikační schopností
 • Rozvíjím řečové a jazykové schopnosti u žáků s narušenou komunikační schopností
 • Poskytuji logopedickou konzultační a poradenskou činnost pro pedagogy a zákonné zástupce
 • Poskytuji podporu žákům, pedagogům a zákonným zástupcům v oblasti komunikace žáků.

Konzultační hodiny:

pro žáky:
pro rodiče: kontaktovat mě můžete e-mailem, nebo po předchozí domluvě je možnost setkání osobně.

E-mail: kovarova@zsotrman.cz