Metodik prevence pro 2. stupeň

Vážení rodiče, milí žáci,

jmenuji se Marek Kryška a pracuji na naší škole jako školní metodik prevence rizikového chování žáků pro 2. stupeň.

Mezi tyto jevy, které můžeme také nazvat nežádoucími, patří zejména šikana, s ní související kyberšikana, netolismus (závislost na počítačích), zneužívání návykových látek, problematika rasismu, xenofobie, extremismu apod. Mým úkolem je zejména tzv. primární prevence, tedy naučit žáky, jak se těmto jevům vyhýbat, a sekundární prevence, tedy co dělat, když se něco stane a na koho se v takovém případě obrátit.

Kontaktovat mě můžete mailem, telefonicky, ale nejraději mám osobní kontakt (po předchozí domluvě). Najdete mě v kabinetu ve 2. patře (204).

Konzultační hodiny:

pondělí 14.15 - 15.15 (po telefonické čí mailové domluvě)

Tel.: 576 771 264

Metodička prevence pro 1. stupeň

Vážení rodiče, milí žáci,

jmenuji se Pavla Ženčáková a působím na naší škole jako školní metodička prevence rizikového chování žáků pro 1. stupeň.

U dětí mladšího školního věku se zpravidla s vysoce rizikovými jevy, jako je např. zneužívání návykových a psychotropních látek, závislost na počítačích či šikana, setkáváme spíše okrajově. I žáci na 1. stupni ale mohou být ohroženi školním neúspěchem, zvýšenou agresivitou nebo třeba obtížněji navazují vztahy se svými vrstevníky. Mým úkolem je mimo jiné organizace a realizace preventivních programů, které pomohou těmto jevům zabránit, poradenské služby pro žáky s projevy rizikového chování a jejich zákonné zástupce, spolupráce s třídními učiteli a odbornými pracovišti.

Kontaktovat mě můžete nejlépe mailem zencakova@zsotrman.cz. Najdete mě ve 2. patře přístavby (P 322).

Konzultační hodiny:

pondělí 14.00-14.45 , případně po předchozí domluvě.

fotka MK