Školní dílny nově

Díky projektu PODPORA VYBAVENÍ DÍLEN V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH, který vyhlásil Zlínský kraj, se v naší škole podařilo vybavit učebnu dílen. Cílem tohoto programu je podpořit polytechnické vzdělávání na základních školách a tak motivovat žáky k volbě jejich další studijní cesty v technických oborech.

Po dlouhých letech byl na naší škole znovuzavedený předmět Dílny. Je v rámci povinně-volitelných předmětů pro 7. ročník. Přes projekt Zlínského kraje se nám podařilo nakoupit mnoho nového vybavení, pořídili jsme pracovní stoly, židle a nářadí pro základní manuální práce. Máme například nářadí pro práci se dřevem, kovy, plasty a spojovacími materiály.  Celkově nyní disponujeme 18 pracovními místy (9 pracovišť), přičemž každé pracoviště má přidělený vlastní box s nářadím.

Na začátku školního roku se žáci seznámili s bezpečností na pracovišti, dodržováním pracovních zásad a se základním nářadím. Výuku v tomto školním roce bohužel významně ovlivnila pandemie COVID-19, takže jsme nakonec zdaleka nestihli všechny výrobky, které jsme měli naplánované. Nicméně, každý žák se naučil základní činnosti vedoucí k opracování dřeva – měření, rýsování, řezání, pilování, broušení, vrtání, k tomu lepení a zatloukání hřebíků. Žáci za tento atypický školní rok stihli vyrobit mimo jiné dřevěný ukazatel, věšák, stojan na psací potřeby či nástěnku ze dřeva a provazu.

Předmět Dílny má u žáků velmi pozitivní ohlasy. Je patrné, že žáky práce baví, těší se vždy na nové výrobky a nástroje, které třeba ještě nepoužívali. O zájmu o předmět svědčí i to, že už nyní se chodí žáci mladších ročníků ptát, zda by mohli příští rok předmět navštěvovat.