Žákovský parlament

Příští schůzka proběhne:

30. 5. 2023 v 6:50 v učebně 202

Činnost žákovského parlamentu

Žákovský parlament je skupinou žáků, kteří se chtějí aktivně zapojit do dění školy. Je tvořen zástupci z čtvrtých až devátých tříd. Členové se pravidelně schází a debatují nad aktuálními potřebami žáků, provozem školy či plánují aktivity pro zpestření školního roku. Informace získané na setkáních žáci dále předávají svým spolužákům ve třídách.

Cíle:

Hlavním cílem ŽP je podílet se na tvorbě kvalitního a příjemného prostředí ve škole formou zábavných      i humanitárních akcí. Dále je možné vyzdvihnout následující snahy:

  • Vést žáky k otevřené komunikaci mezi sebou navzájem, s učiteli a vedením školy
  • Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
  • Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními
  • Učit se organizovat průběh pořádaných akcí
  • Všímat si, snažit se předcházet, upozorňovat, případně pomáhat při odstranění nedostatků ve škole
  • Udržovat a podílet se na vytváření estetického prostředí ve škole
  • Dodržovat pravidla bezpečnosti ve škole i mimo ni
  • Naučit se šetrně zacházet s majetkem školy, vážit si pěkného prostředí ve škole i jejím okolí
  • Podporovat zdravý způsob života

 

Společná setkání 1x týdně v úterý 6:50 nebo případně online přes MS Teams.

 

Plánované akce pro školní rok 2022/2023

Bílá pastelka (10.-12. října) + soutěž Braillova šifra (10.-14. října)
 

Členové ŽP pro školní rok 2022/2023

Bára Habartová 4.C

Žaneta Slámečková 4.C

Dominika Špryncová 5.A

Sára Demjánová 5.C

Martin Pšenčík 6.A

Anna Tkadlecová 6.A

Vojtěch Filípek 6.B

Viktorie Jindřišková 6.B

Lucie Judasová 6.C

Natali Grechová 7.C

Timea Novosadová 7.C

Jiří Čabla 7.C

Jan Pantlík 7.C

Lukáš Zach 7.C

Martin Sovadina 8.B

 

Koordinátoři ŽP: Mgr. Aneta Horová a Mgr. Luděk Volčík

Zápisy ze schůzek

Schůzka 14. 9. 2021