Žákovský parlament

Následující schůzka proběhne:

datum bude upřesněn

Činnost žákovského parlamentu

Žákovský parlament je skupinou žáků, kteří se chtějí aktivně zapojit do dění školy. Je tvořen zástupci z pátých až devátých tříd. Členové se pravidelně schází a debatují nad aktuálními potřebami žáků, provozem školy či plánují aktivity pro zpestření školního roku. Informace získané na setkáních žáci dále předávají svým spolužákům ve třídách.

Cíle:

Hlavním cílem ŽP je podílet se na tvorbě kvalitního a příjemného prostředí ve škole formou zábavných      i humanitárních akcí. Dále je možné vyzdvihnout následující snahy:

  • Vést žáky k otevřené komunikaci mezi sebou navzájem, s učiteli a vedením školy
  • Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
  • Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními
  • Učit se organizovat průběh pořádaných akcí
  • Všímat si, snažit se předcházet, upozorňovat, případně pomáhat při odstranění nedostatků ve škole
  • Udržovat a podílet se na vytváření estetického prostředí ve škole
  • Dodržovat pravidla bezpečnosti ve škole i mimo ni
  • Naučit se šetrně zacházet s majetkem školy, vážit si pěkného prostředí ve škole i jejím okolí
  • Podporovat zdravý způsob života

 

Společná setkání probíhají podle potřeby, nejméně však 1x za dva týdny v pondělí ráno v 7:10 ve školním klubu (uč. 308)

 

Plánované akce pro školní rok 2019/2020

Září – volba zástupců ŽP

Říjen – rozdělení funkcí, sestavení plánu akcí pro školní rok

Listopad – Školní kolo kulinářské soutěže Majsteršéf

Prosinec – probouzení skřítka Zimníčka (akce pro prvňáčky)

Leden – Podpora dětí v Bangladéši – výběr dítěte, které budeme sponzorovat

Únor – městské kolo kulinářské soutěže Majsteršéf

Březen – 21.3. Ponožkový den (podpora dětí s Downovým syndromem)

Duben – Ukliďme Česko

Květen – Unicef Zlín – pomoc s prodejem

Červen – barevný týden, společný výlet parlamenťáků

 

Aktuality

Distanční výuka na 2°

9. 10. 2020

Vážení a milí rodiče,   srdečně vás zdravím v době, která pro nikoho z nás není jednoduchá, a věřím,...

Přečíst

Zlatá tretra 2021

16. 9. 2020

Máme radost, když se našim žákům daří!!!! A moc nás těší, že můžeme pogratulovat Markovi Kunčarovi...

Přečíst

Zrušení třídních schůzek

16. 9. 2020

Z důvodu epidemiologické situace a doporučení KHS rušíme třídní schůzky, které se měly konat ve čtvrtek...

Přečíst

Běh pro Gambii

16. 9. 2020

Srdečně vás zveme na již téměř tradiční BĚH PRO GAMBII, který pořádáme spolu s městem Otrokovice...

Přečíst
FOTO parlament

Členové ŽP pro školní rok 2019/2020

Blaha Matyáš 5.A

Hrubá Marie Markéta 5.A

Bartoníková Eliška 5.B

Kasperová Karolína 5.B

Zvoníček Metoděj 5.B

Kramlová Daniela 5.C

Máčalová Darja 5.C

Hodonský Jan 6.B

Kolářová Natálie 6.C

Vašátová Michaela 6.C

Mádrová Natálie 6.D

Zpěváková Nikol 6.D

Gasanova Valeriya 7.C

Olah Justin 7.C

Kolářová Karolína 8.C (místopředsedkyně)

Vašátová Veronika 8.C (předsedkyně)

 

Koordinátor ŽP: Mgr. Kateřina Majerová