Žákovský parlament

Následující schůzka proběhne:

datum bude upřesněn

Činnost žákovského parlamentu

Žákovský parlament je skupinou žáků, kteří se chtějí aktivně zapojit do dění školy. Je tvořen zástupci z pátých až devátých tříd. Členové se pravidelně schází a debatují nad aktuálními potřebami žáků, provozem školy či plánují aktivity pro zpestření školního roku. Informace získané na setkáních žáci dále předávají svým spolužákům ve třídách.

Cíle:

Hlavním cílem ŽP je podílet se na tvorbě kvalitního a příjemného prostředí ve škole formou zábavných      i humanitárních akcí. Dále je možné vyzdvihnout následující snahy:

  • Vést žáky k otevřené komunikaci mezi sebou navzájem, s učiteli a vedením školy
  • Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
  • Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními
  • Učit se organizovat průběh pořádaných akcí
  • Všímat si, snažit se předcházet, upozorňovat, případně pomáhat při odstranění nedostatků ve škole
  • Udržovat a podílet se na vytváření estetického prostředí ve škole
  • Dodržovat pravidla bezpečnosti ve škole i mimo ni
  • Naučit se šetrně zacházet s majetkem školy, vážit si pěkného prostředí ve škole i jejím okolí
  • Podporovat zdravý způsob života

 

Společná setkání probíhají podle potřeby, nejméně však 1x za dva týdny v pondělí ráno v 7:10 ve školním klubu (uč. 308), popřípadě on-line ve skupině ŽP v MS Teams

 

Plánované akce pro školní rok 2020/2021

Září – volba zástupců ŽP

Říjen – rozdělení funkcí, sestavení plánu akcí pro školní rok

Listopad – Fotosoutěž

Prosinec – charitativní akce

Leden – ?

Únor – ?

Březen – 21.3. Ponožkový den (podpora dětí s Downovým syndromem)

Duben – Ukliďme Česko

Květen – Unicef Zlín – pomoc s prodejem

Červen – barevný týden, společný výlet parlamenťáků

 

Aktuality

Přijímací zkoušky – nutnost doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19

13. 4. 2021

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast...

Přečíst

Vyzvedávání obědů – žáci na distanční výuce

9. 4. 2021

Vážení rodiče, žáci, kteří jsou na distanční výuce, si i nadále mohou vyzvedávat obědy ve školní...

Přečíst

Jak si nastavit notifikace z Edookitu

8. 4. 2021

Vážení rodiče, přijde vám do Edookitu zpráva a vy o ní nevíte? Není nic jednoduššího než si...

Přečíst

Návrat dětí do škol

8. 4. 2021

V pondělí 12. 4. 2021 nastupují do škol následující třídy: 2. A, 2. B, 2. C, 4....

Přečíst
FOTO parlament

Členové ŽP pro školní rok 2020/2021

Hanzlíková Barbora 5.A

Vavrušová Nela 5.A

Fornůsková Markéta 5.A

Mičutka Daniel 5.A

Fošnár Martin 5.A

Hanousek Marek 5.A

Buchtíková Eliška 5.B

Mlčuch Karel 5.B

Tomášová Julie 5.C

Pompa Jiří 5.C

Blaha Matyáš 6.A

Hrubá Marie Markéta 6.A

Karlik Lada 6.A

Kramlová Daniela 6.C

Hrubčíková Charlotte 6.C

Hodonský Jan 7.B

Kobylík Adam 7.B

Slavík Michal 7.B

Penner Sebastien 7.D

Frýba Jan 7.D

Stoklasa Matyáš 7.D

Chlebíková Veronika 8.B

Tinka Patrik 8.B

Polsterová Nicol 8.C

Bartoníková Anna 8.C

Máčalová Valerie 9.B

Vašátová Veronika 9.C

 

Koordinátorky ŽP: Mgr. Kateřina Majerová a Bc. Helena Benešová