Žákovský parlament

Příští schůzka proběhne:

3.10. 2023 v 6:50 v učebně 202

Činnost žákovského parlamentu

Žákovský parlament je skupinou žáků, kteří se chtějí aktivně zapojit do dění školy. Je tvořen zástupci z čtvrtých až devátých tříd. Členové se pravidelně schází a debatují nad aktuálními potřebami žáků, provozem školy či plánují aktivity pro zpestření školního roku. Informace získané na setkáních žáci dále předávají svým spolužákům ve třídách.

Cíle:

Hlavním cílem ŽP je podílet se na tvorbě kvalitního a příjemného prostředí ve škole formou zábavných      i humanitárních akcí. Dále je možné vyzdvihnout následující snahy:

  • Vést žáky k otevřené komunikaci mezi sebou navzájem, s učiteli a vedením školy
  • Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
  • Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními
  • Učit se organizovat průběh pořádaných akcí
  • Všímat si, snažit se předcházet, upozorňovat, případně pomáhat při odstranění nedostatků ve škole
  • Udržovat a podílet se na vytváření estetického prostředí ve škole
  • Dodržovat pravidla bezpečnosti ve škole i mimo ni
  • Naučit se šetrně zacházet s majetkem školy, vážit si pěkného prostředí ve škole i jejím okolí
  • Podporovat zdravý způsob života

 

Společná setkání 1x za 14 dní v úterý 6:50 nebo dle poteby 1x týdně.

 

Plánované akce pro školní rok 2023/2024

Bílá pastelka (9.-11. října)
 

Členové ŽP pro školní rok 2022/2023

Emma Čablová 4.A

Boris Hora 4.A

Barbora Ištvánková 4.A

Dorota Nevídalová 4.A

Matěj Tkadlec 4.A

Julie Dudíková 4.C

Miroslav Hons 4.C

Petr Svoboda 4.C

Karla Cholastová 5.A

Elen Majdová 5.A

Gabriela Zmeškalová 5.A

Bára Habartová 5.C

Žaneta Slámečková 5.C

Dominika Špryncová 6.A

Eliška Kryšková 6.B

Vojtěch Filípek 7.B

Viktorie Jindřišková 7.B

Ivan Kvapil 8.B

Matyáš Beránek 8.C

Jiří Čabla 8.C

Natali Grechová 8.C

Lukáš Zach 8.C

 

Koordinátoři ŽP: Aneta Kráčalová, Karolína Stiborová a Luděk Volčík