Projekty

MáŠa III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020866 Celková výše dotace: 1 022 525,- Kč Období: srpen 2021 až červen 2023 Projekt Máša III je spolufinancován Evropskou unií. Na co čerpáme prostředky? Základní škola personální šablona sociální pedagog 24 měsíců – úvazek 1,0 projektový den ve škole a mimo školu

Číst dále

Coding is for us

ZDE se můžete podívat na padlet, přes který si dopisují naši žáci s kamarády z Turecka a Itálie.

Číst dále

Bílá pastelka 2021

Máme oficiální výsledky sbírky Bíla pastelka! Naše škola vybrala celkovou částku 13 529 Kč! Sice nedosáhla na prvenství ve Zlínském kraji, ale společně jsme vybrali nejvíce za pobočky SONS Zlín. Máme velkou radost, že jsme mohli přispět do sbírky pro nevidomé a slabozraké, umožnit jim tak snadnější život a všem, kteří přispěli moc děkujeme.

Číst dále

Jak dopadla Bílá pastelka?

Máme oficiální výsledky sbírky Bíla pastelka! Naše škola vybrala celkovou částku 13 529 Kč! Sice nedosáhla na prvenství ve Zlínském kraji, ale společně jsme vybrali nejvíce za pobočky SONS Zlín. Máme velkou radost, že jsme mohli přispět do sbírky pro nevidomé a slabozraké, umožnit jim tak snadnější život a všem děkujeme za podporu.

Číst dále

Mezinárodní eTwinningový projekt na Mánesce

Žáci 5. ročníků v rámci IKT spolupracují s Italskou, Tureckou a Rumunskou školou na mezinárodním eTwinningovém projektu – Coding is for us. V projektu si prohloubí znalosti z oblasti ICT, ale také angličtiny. Chystáme i online setkání se žáky ze zapojených zemí. V úplném úvodu projektu jsme se vzájemně představili na eTwinningovém fóru. První aktivita, kterou jsme již realizovali, byla: Binary coding. Žáci…

Číst dále

Žákovský parlament se zapojuje do Bílé pastelky

Naše škola se ve dnech 11.-13. října zúčastní celorepublikové sbírky Bílá pastelka. Za symbolickou částku 30 Kč dostanete bílou pastelku a podpoříte život zrakově postižených a slabozrakých. Pomůžete jim zapojit se snadněji do běžného života. Výtěžek je určen pro zajištění speciálních služeb (např. výcvik vodících psů, výuku speciální práce s počítačem, nácvik chůze s bílou holí a další). Pokud se rozhodnete přispět vyšší částkou než…

Číst dále

Školní dílny nově

Díky projektu PODPORA VYBAVENÍ DÍLEN V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH, který vyhlásil Zlínský kraj, se v naší škole podařilo vybavit učebnu dílen. Cílem tohoto programu je podpořit polytechnické vzdělávání na základních školách a tak motivovat žáky k volbě jejich další studijní cesty v technických oborech. Po dlouhých letech byl na naší škole znovuzavedený předmět Dílny. Je v rámci povinně-volitelných předmětů pro 7. ročník. Přes…

Číst dále

Ovoce do škol

Pokračuje projekt financovaný EU a českým ministerstvem zemědělství. Žákům je zdarma poskytováno čerstvé ovoce, zelenina a ovocné šťávy.

Číst dále