Školská rada

Usnesením RMO č. 182/04/05 s účinností od 1. 9. 2005 v počtu devět členů, usnesením RMO č. 206/04/08 s účinností od 1. 9. 2008 byl počet snížen na šest.

Funkční období: od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2026

Členové:
zzástupci rodičů – Ing. Martin Mušinský, Ph.D., Mgr. Martina Janíková, MBA
zástupci zřizovatele - Ing. Petr Ťopek, Bc. Miroslav Schmidt
zástupci školy - Mgr. Drahomíra Šnajdarová, Mgr. Stanislav Šindler.

Všechna jednání probíhají řádně v souladu s platnou legislativou; ředitelka školy je na všech schůzkách přítomna jako host.

Výroční zprávy o činnosti školské rady

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012