Školská rada

Usnesením RMO č. 182/04/05 s účinností od 1. 9. 2005 v počtu devět členů, usnesením RMO č. 206/04/08 s účinností od 1. 9. 2008 byl počet snížen na šest.

Funkční období: 2020 – 2023

Členové:
zástupkyně rodičů – Michaela Bartůsková, Šárka Skopalíková,
zástupci zřizovatele - ing. Petr Ťopek (místopředseda), Mgr. Vratislav Podzimek
zástupci školy - Mgr. Drahomíra Šnajdarová (tajemnice), Mgr. Stanislav Šindler.

Všechna jednání probíhají řádně v souladu s platnou legislativou; ředitelka školy je na všech schůzkách přítomna jako host.

Výroční zprávy o činnosti školské rady

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012