Výuka sebeobrany na Mánesce

I v letošním školním roce proběhla na naší škole výuka sebeobrany, kterou pro nás realizovala společnost SORUDO. Výuky se zúčastnili žáci 6. – 9. ročníku. V rámci lekcí si osvojili teoretické i praktické základy reálné sebeobrany.

Výuka proběhla za výrazného finančního přispění Zlínského kraje a nadace NFG.