Školní klub

Činnost klubu je určena přednostně pro žáky 2. stupně. Účastníkem může být i žák prvního stupně, který není přijat k pravidelné denní docházce do školní družiny.

Podmínkou k přijetí je přihláška podaná prostřednictvím školního informačního systému Edookit. Školní klub se člení na oddělení, která jsou tvořena zájmovými útvary.

Každá zájmová činnost je zpoplatněna částkou 50 Kč za měsíc, přičemž žák v září zaplatí částku za celý školní rok (500,- Kč).
Zájmová činnost Žákovský parlament není zpoplatněna.
Více informací je uvedeno ve vnitřním řádu ŠK.

V letošním školním roce jsme nabídli následující kroužky:

Zájmová činnost Kdy Vedoucí
Basketbal pondělí 6:50 - 7:50 Marek Kryška
Polonéza II. pondělí 6:50 - 7:50 Miroslav Schejbal
Aneta Kráčalová
Žákovský parlament úterý 6:50 - 7:50 Luděk Volčík
Aneta Kráčalová
Karolína Stiborová
Florbal úterý 6:50 - 7:50
pátek 6:50 - 7:50
Vlastimil Bukovjan Stanislav Šindler
3D modelování
a tisk
úterý nebo středa 6:50 - 7:50 Pavel Broža
Výroba pomůcek úterý nebo středa 6:50 - 7:50 Pavel Broža
Zapálení pro vědu úterý nebo středa 14:00 - 16:00 Pavel Broža
Jedna Země, jedno lidstvo dle domluvy Pavel Broža
Polonéza I. středa 6:50 - 7:50 Miroslav Schejbal
Aneta Kráčalová
Všestranný pohyb I. středa 6:50 - 7:50 Miroslav Schejbal
Aneta Linhartová
Cambridge starší středa 14:00 - 15:00 Nela Bieliková
Všestranný pohyb II. čtvrtek 6:50 - 7:50 Miroslav Schejbal
Aneta Linhartová
Příprava na PZ - ČJ pátek 13:50 - 14:50 Aneta Linhartová
Příprava na PZ - MA pondělí 14:00 - 16:00 Romana Matulíková
Šachový kroužek pátek 14:00 - 15:00 Luděk Volčík

 

školní klub
školní klub technický kroužek