Mezinárodní eTwinningový projekt na Mánesce

Žáci 5. ročníků v rámci IKT spolupracují s Italskou, Tureckou a Rumunskou školou na mezinárodním eTwinningovém projektu – Coding is for us. V projektu si prohloubí znalosti z oblasti ICT, ale také angličtiny. Chystáme i online setkání se žáky ze zapojených zemí. V úplném úvodu projektu jsme se vzájemně představili na eTwinningovém fóru. První aktivita, kterou jsme již realizovali, byla: Binary coding. Žáci z Itálie a Turecka nám poslali zakódovaná svá jména v binárním kódu.

My jsme zase zakódovali jména naše. Jméno jsme kódovali pomocí iPadu a také tzv. unplagged – na papír.

Každý žák zapojený do projektu má přístup na Twinspace – což je virtuální prostředí, kde se partnerské školy setkávají a publikují své výstupy.

V tomto týdnu nás čeká aktivita Pixel art. Dostali jsme od Italské školy zakódovanou zprávu, kterou máme pomocí klíče rozluštit. Už se moc těšíme, co nám z Itálie posílají. Moc se těšíme také na zábavný online kvíz o jednotlivých zapojených zemích.

V projektu, který končí v červnu, nás toho, ale čeká ještě mnoho – např. Hexadecimal system, ve kterém budeme malovat obrázky a kódovat je pro naše nové eTwinningové kamarády.

Všechny aktivity jsou s využitím digitálních technologií i bez, tzv. unplugged activities.