Zapálené bádání 3. výzva

Taketombo

Další výzva se týká taketomba aneb jednoduchého vrtulníčku pro děti. Že jste o tom ještě nikdy neslyšeli? Tím lépe, protože se dozvíte něco nového a snad i vyrobíte. Výzva je tentokrát formou otázky. Tu najdete…

Věřím, že odpovíte bez větších problémů. Ostatně, o tuto odpověď tolik nejde. Má vás pouze navnadit k tomu skutečnému bádání. Pokud se chcete této výzvy zúčastnit, posílejte nám videa, na kterých bude zachycen let vámi vyrobeného taketomba. Pro žáky v 3. kategorii (žáci 7. až 9. ročníku) je výzva trochu náročnější. Ti nám musí spolu s videem napsat, díky jakému fyzikálnímu principu taketombo létá – samozřejmě řečí fyziky základní školy (stačí ta pro 7. ročník).

Několik otázek k probádání a užití si větší legrace při létání.

  1. Jak ovlivní letové vlastnosti velikost listu rotoru alias vrtulky?
  2. Jak lze ovlivnit směr letu taketomba?

Napadnou vás další otázky? Pokud ano, posílejte je společně s videem, nejlépe i s nalezením odpovědi na vaši otázku či otázky.

Nejzajímavější videa, u 7. až 9. ročníku i za fyzikální princip letu taketomba, budou oceněna velikonočním pamlskem. Stejně jako u minulé výzvy jedna cena v každé kategorii za 1 až 10 účastníků, dvě ceny za 11 až 20 účastníků a od 21 účastníků ceny tři.

Doba trvání výzvy: od zveřejnění na webu školy do páteční půlnoci 26. 3. Tato výzva je kratší, ať stihneme vyhlásit speciální VELIKONOČNÍ výzvu.

Kam posílat videa: jako vždy na adresu Zapálených pro vědu – zapaleniprovedu(zav)zsotrman.cz.

Videonávod s výrobou a několika radami.

Něco navíc

Videa, která by obsahovala nějakou badatelskou otázku, hypotézu (předpokládaná odpověď) a odpověď na ni formou natočeného letu. mohou být oceněna speciální cenou z naší 3D tiskárny.