MáŠa

logolink_MSMT_VVV_hor_cb_cz.indd

Škola začala 1. srpna 2017 dvouletý projekt, jehož hlavním cílem je osobnostně profesní rozvoj pedagogů školy.

Název projektu

"MáŠa", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005675.

V operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Doba realizace: 1. 8. 2017 – 31. 7. 2019

Financování

1 526 324 Kč, z toho 1 297 375,40 Kč z ESF (85 %) a 228 948,60 Kč ze státního rozpočtu ČR (15 %)

O projektu:

Hlavním cílem projektu je zdokonalit osobnostně profesní rozvoj pedagogů školy zejména v:

  • v anglickém jazyce,
  • ve využívání anglického jazyka ve výuce neaglických předmětů tzv. metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning),
  • tandemové výuce (přítomnost dvou učitelů ve vyučovacích hodinách),
  • a čtenářské gramotnosti.

Příjemce dotace:

Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace

Kontaktní osoby:

Marcela Javoříková, javorikova@zsotrman.cz

Vladimíra Brožová, brozova@zsotrman.cz

Projekt MáŠa je spolufinancován Evropskou unií.