Zapálené bádání 2. výzva

Živá voda

Hlavním Cílem výzvy je vytvořit si svoji vlastní “živou“ vodu, skoro jako v pohádce o Zlatovlásce. Díky ní ovšem obživne něco jiného, než kuchař Jiřík. Inspiraci najdete nejen ve videu (funguje i QR kód), kde je ukázka jak “živé“, tak i “mrtvé“ vody.

Dílčí cíle výzvy:

  • vytvořit co nejživější vodu,
  • pobavit se,
  • zamlsat si,
  • bádat, objevovat, zkoumat.

Doba trvání výzvy: od zveřejnění do 14 hodin v úterý 2. března.

Co posílat: dvaceti až třiceti sekundová videa vaší živé vody. Přidat můžete pokus o vysvětlení experimentu – textem, obrázkem či kombinací. Cení se vlastní tvorba. Videí může být víc – např. srovnání různých vod. Badatelská aktivita může být oceněná něčím… Žáci 7. až 9. ročníku musí připojit vysvětlení pomocí fyzikální veličiny – hustota.

Kam posílat svá díla: na adresu zapaleniprovedu(zav)zsotrman.cz.

Opět soutěžíme ve třech kategoriích.

Ceny: Píšťalky vytištěné na školní 3D tiskárně.

  1. místo – rázová píšťalka, ze které zaléhá v uších
  2. místo – emergency píšťalka (v případě, že bude v dané kategorii 11 až 20 soutěžních příspěvků)
  3. místo – píšťalka podobná těm, co mají paní učitelky či páni učitelé na tělesnou výchovu (při obdržení více jak dvaceti soutěžních příspěvků).

Ukázka pískotu emergency píšťalky.

Trocha bádání navíc

Která voda bude ta nejživější?

Kterou mlsotu je snadné oživit?