Výsledek 2. výzvy Zapáleného bádání

Odměnu – rázovou píšťalku – získá Tomáš Zavadil z I. B třídy. Tímto mu blahopřejeme a píšťalku předáme v den návratu do školy. Může si vybrat zda ji chce bílou nebo zelenou.

V druhé výzvě měli žáci Mánesky možnost vytvářet živou vodu, která by dala život drobným pochutinám. V první výzvě jsme měli jediného účastníka, druhé se zúčastnili dva kluci z I. B – bratři Tomáš a Simon – oba z první kategorie účastníků. Oběma moc děkujeme za zapojení se do výzvy. U obou prací si nejvíce ceníme jejich objevování – použili potraviny, které jsou pro tento experiment ve fyzice netradiční.

Podle pravidel udělíme jen jednu odměnu (menší počet účastníků v jejich kategorii). Simon poslal jedno video, ve kterém oživoval borůvky. Tomáš se zapálil do bádání o živé vodě více a poslal hned tři videa – s hrozny, mandlemirajčaty. Právě pro jeho větší zapálení rozhodla porota o získání odměny v jeho prospěch.

Třetí výzva bude vyhlášena velmi brzy. Těšte se :-).

 

Za tým Zapáleného bádání,

Pavel Broža.