Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje volby do školské rady pro funkční období 2020 – 2023.

 

Vážení rodiče,

blíží se konec volebního období stávající školské rady. Podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. připravujeme volby pro nové volební období.

 

Ředitelka školy v souladu s volebním řádem školských rad základních škol v Otrokovicích na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, stanovuje tříčlenný přípravný výbor voleb do školské rady ve složení: Mgr. Alena Reiskupová, Mgr. Marek Kryška, Mgr. Drahomíra Šnajdarová.

 

Přípravný výbor vyhlásí termín voleb a svolá voliče – zákonné zástupce žáků, eviduje návrhy kandidátů, sestavuje jejich seznam, oslovuje kandidáty s požadavkem na písemný souhlas s kandidaturou, zajišťuje hlasování pro volby členů do školské rady, zaznamenává výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb.

 

Hlasování proběhne elektronicky a na pedagogické radě. Za pedagogické pracovníky i za zákonné zástupce nezletilých žáků budou zvoleni vždy dva zástupci. Dva další členy školské rady jmenuje zřizovatel školy.

 

Volby proběhnou online v termínu od 12. do 19. června 2020. Informace o volbách jsou zveřejněny na webu školy, na vstupních dveřích do budovy školy a prostřednictvím systému Edookit.

 

 

V Otrokovicích 25. května 2020

 

 

                                                                                  Mgr. Bc. Marcela Javoříková

                                                                                               ředitelka školy