Přijímací zkoušky – nutnost doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19, který není starší 7 dní. Doporučujeme sledovat webové stránky středních škol.