Platba za školní družinu a školní klub ve šk. roce 2024/2025

Vážení rodiče,

 

oznamujeme vám, že v souladu s platnou legislativou a na základě Usnesení Rady města Otrokovice č. RMO15/7/24 bude ve školním roce úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině činit 280,- Kč měsíčně a za kroužky ve školním klubu a ve školním družině (pro žáky nepřihlášené do školní družiny) 80,- Kč měsíčně.