Offline týden pro žáky 2. stupně

Týden od 6. do 9. 4. 2021 bude pro žáky 2. stupně netradiční. Připravili jsme pro ně OFFLINE TÝDEN, který je zaměřený na výchovy – tedy výtvarnou, občanskou, tělesnou, hudební apod. Snažili jsme se co nejvíce eliminovat sezení u počítače a vytvořit úkoly, při kterých se žáci musí jít projít ven, pozorovat život kolem sebe a plnit jednoduché úkoly. Věříme, že změna režimu – byť krátkodobá – pomůže k lepšímu nastartování do další práce.