Dva pohledy na život na Mánesce

Život na Mánesce z doby před rouškami a současný s rouškami…

Nejdřív ten radostnější – bez roušek :-).

Teď ten smutnější – s rouškami :-(.