Školní jídelna

Vítejte na stránkách školní jídelny

Na základě vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. § 5 jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku.

Od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 jsou rozděleni strávnici následovně:

od 7 - 10 let cena jednoho obědu je 33,- Kč

od 11 - 14 let cena jednoho obědu je 35,- Kč

nad 15 let cena jednoho obědu je 38,- Kč.

Všichni strávníci jsou povinni seznámit se s provozním řádem školní jídelny, kde jsou uvedeny základní pokyny týkající se provozu školní jídelny. Provozní řád školní jídelny je vyvěšen u vchodu ve školní jídelně a uveřejněn na webových stránkách školy.

Jakékoliv informace o stravování podá vedoucí školní jídelny na tel. čísle 577 927 979.