Vrací se nám žáci prvního stupně

V pondělí 25. května se do naší školy vrátí 73 % žáků 1. stupně a připraveno je 100 % zaměstnanců. Žáci budou pracovat se svými třídními (pouze jednu skupinu složenou ze žáků 4. a 5. ročník bude mít na starosti paní asistentka.) Žáci 5.B a 5.C budou mít své paní učitelky na češtinu i matematiku.  Na odpolední blok zůstává devět skupin žáků. Obědy budeme vydávat podle přesně daného rozvrhu od 11.00 do 13.30. Jsme připraveni a moc moc se na vás, milí žáci, těšíme. Rodičům děkujeme za dosavadní spolupráci a věříme, že se budeme vzájemně podporovat i nadále.

Vaše Máneska