Metodik prevence

Vážení rodiče, milí žáci,

jmenuji se Marek Kryška a pracuji na naší škole jako školní metodik prevence rizikového chování žáků pro 1. a 2. stupeň.

Mezi tyto jevy, které můžeme také nazvat nežádoucími, patří zejména šikana, s ní související kyberšikana, netolismus (závislost na počítačích), zneužívání návykových látek, problematika rasismu, xenofobie, extremismu apod. Mým úkolem je zejména tzv. primární prevence, tedy naučit žáky, jak se těmto jevům vyhýbat, a sekundární prevence, tedy co dělat, když se něco stane a na koho se v takovém případě obrátit.

Kontaktovat mě můžete mailem, telefonicky, ale nejraději mám osobní kontakt (po předchozí domluvě). Najdete mě v kabinetu ve 3. patře (číslo 304)

Konzultační hodiny:

úterý 14.45 - 15.45 (po telefonické čí mailové domluvě)

Tel.: 576 771 264

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A KONTAKTY

KDE MŮŽU HLEDAT POMOC

fotka MK