Prázdniny a třídní schůzky

Aktuality

Experimenty k novým zkušenostem

23. 7. 2017

Deset žáků ze 2. stupně Mánesky napříč ročníky se účastní projektu Experimenty k novým zkušenostem v rámci dotačního programu...

Přečíst

Adopce zvířátka v ZOO Lešná

4. 9. 2016

realizátor školní parlament období: od roku 2013;

Přečíst

Prázdniny

Ve školním roce 2019/2020

Podzimní středa 29. a čtvrtek 30. října 2020
Vánoční 23. prosince 2020 až 3. ledna 2021
Pololetní pátek 29. ledna 2021
Jarní 8. března až 12. března 2021
Velikonoční čtvrtek 1. dubna 2021 (následný pátek a pondělí jsou státními svátky)
Hlavní 1. července 2021 do 1. září 2021

začátek nového šk. roku: pondělí 2. září 2021

Třídní schůzky a informační odpoledne

(změna je možná v souvislosti s epidemiologickými opatřeními)
vždy čtvrtek 17. 9. 2020 (poté beseda s odborníkem – Kyberprostor a naše děti)
26. 11. 2020 (informační odpoledne)
22. 4. 2021 + dle potřeby jednotlivých tříd

Další termíny třídích schůzek může stanovit dle potřeby třídy třídní učitel. Individuální konzultace jsou vítané kdykoliv po dohodě s vyučujícími.

Ostatní akce

Tripartity od září do listopadu 2020
Besedy pro rodiče připravujeme dle poptávky, pozvánky včas zveřejníme
Advent na Mánesce 1. 12. 2020 (úterý)
Den otevřených dveří v březnu 2021 (datum upřesníme)
Zápis do 1. ročníku 13. dubna 2021 (úterý)

Vstup do školy

Budova se otevírá ráno v 6.00 hod, kdy mohou začít chodit děti do družiny. Po zvonění na 0. hodinu (7.05 hod.) se školní vchod uzamyká a následně se pro všechny ostatní žáky odemyká v 7.45 hod.
V době, kdy je školní vchod uzavřen, je možné se do budovy dostat bočním vchodem naproti družiny.
Výjimku tvoří dny, kdy probíhá na škole sběr či prodej stravenek. V tomto případě zůstává školní vchod otevřený a je přístupný rodičům za účelem předplacení stravného dětem.
Ve všech ostatních případech platí přísný zákaz vstupu nepovolaných osob do budovy školy. Tento zákaz prosím respektujte, vyžadujeme to pro bezpečnost vašich dětí a jejich osobních věcí.
Kamerový systém hlídá vchody a vnitřní prostory školy nepřetržitě. Mimo to je v prostorách šaten zajištěn dozor z řad učitelů a uklízeček. Tímto Vás prosíme o respektování jejich pokynů!

Přehled zvonění

Hodina začátek konec přestávka
0. 07:05 07:50 10 min
1. 08:00 08:50 10 min
2. 09:00 09:45 20 min
3. 10:05 10:50 10 min
4. 11:00 11:45 10 min
5. 11:55 12:40 10 min
6. 12:50 13:35  5 min
7. 13:40 14:25 10 min
8. 14:35 15:20 10 min

 

Poznámky:

1. Dopolední vyučování končí 6. hodinou.

2. Odpolední vyučování začíná ve 13.40 hod. a končí v 15.20 hod. Přestávka mezi dvěma odpoledními hoidnami trvá 10 minut.

Sekretariát školy

Úřední záležitosti vyřizují administrativní pracovnice školy, paní Hana Partiková a Alena Sapárová ve svých úředních hodinách
7.15 – 8.00 a 12.45 – 14.15 hod., tel. 577 926 720.