Pozdravení

Vážení rodiče, milí žáci,

 

ještě jednou vám přeji všechno dobré do nového roku, ačkoliv nám hned ve svém začátku přináší pro většinu žáků distanční výuku.

V týdnu od 4. 1. do 8. 1. se budou ve škole učit pouze prvňáčci a druháci. Pro ně bude fungovat i družina – i když opět v homogenních odděleních.

Žáci 3. až 9. ročníku se budou v daném týdnu k výuce přihlašovat z domova. Ti z prvního stupně podle pokynů svých paní učitelek, ti z druhého stupně budou mít online hodiny opět vyznačeny v Edookitu a práci zadávanou před MS Teams tak, jak jsou zvyklí.

Dotované obědy si bude možné vyzvednout do jídlonosičů. Všichni žáci 3. až 9. ročníku budou mít obědy automaticky odhlášeny. Pokud o oběd máte zájem, prosím objednejte si ho.

Věřím, že naše spolupráce bude opět fungovat, i když vím, jak moc je to náročné a jak moc si všichni přejeme, abychom už měli normální, běžný (nejen) školní život.

Hodně zdraví a sil všem. Dobrý a zdravý nový rok.

Marcela Javoříková