Něco na úvod dalšího týdne

Trochu tělocvikářského zamyšlení na úvod dalšího týdne domácí distanční výuky od Ládi Roušky.

Vážení přátelé, milí žáci, kamarádi!

Své malé zamyšlení nezačínám poněkud pozitivně, jak je v těchto dnech zvykem, vzhledem k vzniklé náročné situaci, ať lidé nepropadají trudomyslnosti.

Díky celosvětové epidemii coronaviru je doba zlá, nikoliv však zoufalá.

Uzavřela nás do našich domovů, omezila nám aktivní pohyb a odkázala nás pouze na kontakt prostřednictvím sociálních sítí.
To nám ale nemůže zabránit mít daleko intenzivnější kontakt s právě se probouzející jarní přírodou. Ta se může po tyto dny stát naší nejlepší tělocvičnou.
A proto vás vybízím!
Během dne a školní výuky na dálku si udělejte čas i pro nějaké to hýbání. Pro jakýkoliv pohyb na čerstvém vzduchu. Projděte se, popoběhněte, nebo si jen tak zacvičte. Třeba naše některá zveřejněná cvičení Ládi Roušky pro zisk FIT bodů. Jakýkoliv pohyb se počítá. Body si zapište do Pohybové karty žáka (PKŽ), která je ke stažení na internetových stránkách naší Mánesky v sekci sport- tělesná výchova a podle uveřejněné tabulky si své hýbání snadno převedete na FIT body.

Protože:

Jak se říká: „Štěstí přeje připraveným“. A my se musíme pomalu připravovat na dobu, kdy budeme moci dělat všechno, bez omezení. A to už asi bude léto, čas prázdnin, koupání a příjemného vyhřívání se na sluníčku.
A určitě mi dáte za pravdu, že pohled na tukem ověšená, ochablá ba dokonce obézní těla nebude ničím krásným, přitažlivým i když vzdělaným.

Staří Řekové na svých dochovaných sochách oslavovali krásu lidského těla. Rovnováhu mezi tělem a duchem nazývali Kalokagathia. Dnešními slovy: kdo pracuje přemýšlením, sedavým způsobem u počítače, duševně, měl by svůj volný čas trávit pohybem. A opačně to platí taktéž. Kdo vykonává těžkou fyzickou práci, měl by odpočívat četbou, přemýšlením nebo učením.

No přátelé, žáci, kamarádi!

Mé krátké zamyšlení zakončím slovy: TAK NEVÍM….

Ruku na srdce.

Kdo z vás tuto rovnováhu v dnešní době naplňuje???

Váš Láďa Rouška

No pokud se na domácí hýbání Ládi Roušky nemůžete dostat, nabízíme odkaz: … zde …